Tin liên ngành

Vì sao nông dân Đồng Nai đồng ý bán mít giá 600 đồng/kg?

Vì sao nông dân Đồng Nai đồng ý bán mít giá 600 đồng/kg?

Giá mít ở mức 600-1.000 đồng/kg là loại mua cho gia súc ăn, chứ không phải loại đang bán trên thị trường", ông Nhạc khẳng định.