Cẩm nang Cà phê

Các cách thưởng thức cà phê trên thế giới

Các cách thưởng thức cà phê trên thế giới

Bọt cà phê Caffé latte – kiểu cà phê sữa của Ý, một phần sữa nóng, một phần espresso (xem cà phê latte)

Tổng quan sự phát triển cây cafe ở Việt Nam

Tổng quan sự phát triển cây cafe ở Việt Nam

Cây cà phê đầu tiên được đưa vào Việt nam từ năm 1870, mãi đến đầu thế kỷ 20 mới được phát triển trồng ở một số đồn điền của người Pháp. Năm 1930 ở Việt nam có 5.900 ha.